پروفیل UPVC

پروفیل UPVC

زهوار شیشه دو جداره | 60 میلیمتر

این پروفیل به منظور نگهداشتن شیشه دوجداره به کار می رود که دارای مشخصات زیر می باشد .   مشخصات: کد: 6009 ضخامت دیواره: 1.8میلی