پروفیل اتصال 70 میلی متر

درباره پروفیل اتصال : پروفیل اتصال برای متصل کردن دو پنجره و یا یک پنجره و درب ، به صورت 180 درجه به کار می رود . 
مشخصات:

  • کد: 5755
  • ضخامت پروفیل: 2 میلی متر
  • متراژ در بسته: 60 متر
  • تعداد شاخه در بسته: 10 شاخه

نقشه پروفیل اتصال 70 میلی متر

پروفیل اتصال 70 میلی متر

مطالب مرتبط

مطالب اخیر