پروفیل آداپتور لنگه کشویی

پروفیل آداپتور لنگه کشویی : از این پروفیل برای چفت شدن لنگه کشویی با شاخک آداپتور استفاده می شود . 
مشخصات:

  • کد: 7112
  • ضخامت پروفیل: 1.5 ملی متر

نقشه پروفیل آداپتور لنگه کشویی

پروفیل آداپتور لنگه کشویی

مطالب مرتبط

مطالب اخیر