گالوانیزه

گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه چیست و چه کاربردی دارد؟ پروفیل گالوانیزه ، یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده پنجره upvc است. بدون این پروفیل ، پنجره